Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Yasin Aktay

1990’da ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde “Body, Text, Identity: Islamist Discourses of Authenticity in Modern Turkey” başlıklı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı (1997). Halen, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün başkanlığını ve enstitü bünyesinde yayınlanmakta olan Stratejik Düşünce dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürütmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok dergide makaleleri yayınlanan Aktay’ın kitaplarından bazıları şunlardır: Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme (A. Topçuoğlu ve E. Göka ile); Postmodernizm ve İslam, Küresel-leşme ve Oryantalizm (A. Topçuoğlu ile); Türk Dininin Sosyolojik İmkânı: Alevilik ve İslam Protestanlığı; Din Sosyolojisi (M. Emin Köktaş ile); Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık (6. cilt editörü); Küresel Kentleşme: Konya Örneği; Korku ve İktidar: Komplo Üretimi ve Elit Tahakkümü.

Kitapları