Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Hakkımızda

Küre Yayınları, entelektüel yayıncılığa yeni bir açılım getirmek iddiasıyla  yola çıktı. Özellikle sosyal bilimler temelli olmak üzere tarihten sosyolojiden, dilbilimden uluslararası ilişkilere uzanan bir çizgide kitapları okuyucusuyla buluşturuyor.

Gerek çeviri gerekse telif eserlerde muhteva kadar dil ve biçim konusunda da titizlik göstererek estetik biçimle bilgiyi okuyucuya bir arada sunmaya çalışıyor.

Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin anlaşılmasına katkıda bulanacak, teorik bir çerçeve sunacak eserleri okuyucu ile buluşturmayı yayın önceliği olarak koyuyor. Güncel sorunların anlaşılmasına özen gösterdiği kadar bilimsel ve teorik tartışmalara özgün, alternatif yaklaşımlar sunan eserlere de yer vermeye çalışıyor. Bu amaçla, tarih, toplum, uluslararası ilişkiler, bilim felsefesi gibi konularda seçkin eserler yayınlamayı sürdürmekte kararlı.

Yayınlanan kitaplarda temiz bir Türkçenin kullanılmasına özen göstererek okuyucunun dil zevkinin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyor. Özellikle tercüme eserlerde sık sık rastlanan, Türkçenin kötü kullanımı, kitabın değerini yitirmesine sebep olurken aynı zamanda yeni dil yaraları da açmaktadır.

Küre Yayınları yayınladığı kitapların belli bir estetik formda olmasına da özen göstermektedir. Yayınlanan kitabı bir bütün olarak görmekte, kitabın muhtevası ile kapak dizaynının ayrı ayrı değerlendirilemeyeceğini düşünmektedir. Kitabın tüm ayrıntılarına aynı oranda titizlik göstererek ancak, gerçek bir yayıncılık yapılabileceğine inanmaktadır.

Yayınladığı ve yayınlamayı planladığı kitapların seçimiyle ülkemizdeki entellektüel boşluğu doldurmaya önemli bir katkıda bulunabileceğini gösteren Küre Yayınları özellikle tarihten uluslararası ilişkilere uzanan geniş alanda teorik yaklaşımlar sunan kitaplarla şimdiden yayın dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

Kısa sürede yayınladığı kitapların başlıkları bile, kitap yayıncılığında, kuramsal tartışmalarla güncel sorunlar arasında nasıl bir ilişki kurulabile-ceğinin örneğini vermiş bulunuyor.