Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Vügar İmanbeyli (İmanov)

İstanbul, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinde eğitim gördü. Akademik ilgi alanı post-Sovyet coğrafyada tarih, siyaset ve mukayeseli dış politikadır. Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934), Azerbaycan-Osmanlı İlişkileri (1918), Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı ve Azerbaycan’da Din ve Kimlik (S. A. Özcan ile birlikte) isimli kitap çalışmalarının yanı sıra Rusçadan yaptığı tercümeleri (A. G. Dugin, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım; N. S. Trubetskoy, Avrupa ve Beşeriyet; N. S. Trubetskoy, Rus Ben-İdraki; M. E. Resulzade, Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi) yayımlanmıştır.

Kitapları