Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

David John Frank

Kaliforniya Üniversitesi-Irvine Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Şikago Üniversitesi’nde Sosyoloji lisansı okudu. Stanford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Harvard Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi’nde çalıştı. Stanford Üniversitesi’ndeki organizasyon teorisi alanında yeni-kurumsalcı okulun ve John W. Meyer’in dünya-toplumu teorisinin etkisi altında farklı alanlarda yayınları vardır. Organizasyon teorisi, dünya-toplumu ve dünya kültürü, yükseköğretim sosyolojisi, küresel sosyal kurumlar gibi birçok alanda makale ve kitaplar yazmıştır.

Kitapları