Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Bozidar Jezernik

(Slovenya, 1951) Lubyana (Slovenya) Üniversitesi’nde kültürel antropoloji ve Balkan etnolojisi dersleri vermektedir. Jezernik, bu konularda, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da geniş kapsamlı saha araştırmaları yürütmüştür. Yazarın Balkanlar’a dair seyahatnamelerden yola çıkarak hazırladığı bu çalışması 1998’de Slovence, 2000’de Boşnakça, 2004’te İngilizce olarak basılmıştır. Non Cogito ergo sum (1994), Sex and Sexuality in extremis (1993) ve İtalyan, Alman ve Yugoslav toplama kamplarını incelediği Struggle for Survival (1983, 1999) yazarın diğer eserleri arasında yer alır.

Kitapları