Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Sevinç Alkan Özcan

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (1999). M.Ü. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “A New Minority in the Post-Soviet Space: Russians in Kazakhstan, Ukraine and the Baltic States” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı (2002). Bu çalışması Bir Sovyet Mirası: Rus Azınlıklar adıyla kitaplaştı (2005). 2005-2006 yıllarında Oxford Center for Islamic Studies’de misafir araştırmacı olarak bulundu. 2007-2009 yıllarında İslam Konferansı Örgütü’ne bağlı İslam Konferansı Gençlik Forumu’nda Eğitim ve Medya Koordinatörü olarak çalıştı. M.Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Komünizm Sonrası Polonya ve Rusya’da Din ve Devlet İlişkileri: Sekülerleşmenin Sınırları” başlıklı tezi ile doktor unvanı aldı (2010). 2009-2011 yılları arasında Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi Koordinatörü olarak çalıştı. Halen Dışişleri Bakan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Kitapları