Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

M. Cüneyt Kaya

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde (2002), doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı (2008). Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde görev yapan ve İbn Sînâ felsefesi, klasik sonrası dönemde felsefe, İslam felsefesi tarihi yazıcılığı ve Osmanlı-Türk modernleşmesi sürecinde felsefenin konumu alanlarında çalışmalarını sürdüren Kaya, Varlık ve İmkân: Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkânın Tarihi’nin (2011) yazarı; İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği (2015), İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler (2013), Gazzâlî Konuşmaları (2012), İbn Sînâ’nın Mirası (2010) ve Türkiye’de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar’ın (2009) editörüdür.

Kitapları