Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Alexander Wendt

Alexander Wendt, Felsefe ve siyaset bilimi eğitimi aldı. Dartmouth College’da, Yale ve Chicago üniversitelerinde dersler veren Prof. Wendt, halen Ohio State Üniversitesi’ndedir. Uluslararası İlişkiler sahasında sosyal konstrüktivist yaklaşımı benimseyen ve konstrüktivizmi –sahanın diğer önemli isimleriyle birlikte– alanın temel düşünce akımlarından birisi olarak tesis eden önemli siyaset bilimcilerdendir. Dünya devletinin kaçınılmazlığı ve kuantum mekaniğinin sosyal bilime muhtemel etkileri konulu iki proje üzerinde çalışmaktadır.

Kitapları