Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Nikolay Sergeyeviç Trubetskoy

Nikolay Trubetskoy (1890-1938), Moskova Üniversitesi’nde tarih, edebiyat, felsefe ve mukayeseli dilbilim eğitimi aldı. Yapısalcı Prag Dil Ekolü’nün kurucularından olan Trubetskoy, edebiyat, kültür ve dilbilim konulu çok sayıda makale ve Nasledie Chingiskhana [Cengiz Han’ın mirası] (1925), K Probleme Russkogo Samopoznaniia [Rus ben-idraki] (1927), Grundzüge der Phonologie [Fonolojinin temelleri] (1939) adlı kitapları kaleme almıştır. 1920’li yıllarda Rus muhacir çevrelerde etkin olan Avrasyacılık akımının kurucu babasıdır.

Kitapları