Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Sebastian Conrad

Berlin Freie Üniversitesi Modern Tarih kürsüsünde profesördür. European University Institute (Floransa), Institute for Advanced Study (Berlin), École des Hautes Études (Paris) ve University of California’da (Santa Barbara) dersler vermiş, araştırmalar yapmıştır. Freie ve Humboldt üniversitelerinin “Küresel Tarih” ortak yüksek lisans programının ve “Küresel Entelektüel Tarih” lisansüstü programının direktörü ve “Global-geschichte” (Küresel Tarih) konulu kitap serisinin editörlerindendir. Eserlerinden bazıları: The Quest for the Lost Nation: Writing History in Germany and Japan in the American Century (2010), Globalisation and the Nation in Imperial Germany (2010), German Colonialism: A Short History (2012), An Emerging Modern World 1750-1870 (ed., J. Osterhammel ile birlikte, 2018). Küresel güzellik, küreselleşmenin düşmanları, bin yılın küresel tarihi konulu projeler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kitapları