Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Zachary Lockman

Zachary Lockman, doktorasını Mısır’da işçi sınıfının ve emek hareketinin ortaya çıkışı ve gelişimi üzerine yaptı. Doktora sonrasında Filistin’e ilişkin çok sayıda çalışma yaptı. Özellikle İntifada ve İngiliz manda yönetimi süresince Filistin’deki Arap ve Yahudi işçiler ile emek hareketleri arasındaki ilişkiler üzerine yayınlar yaptı. Ardından, 1945 sonrasında Birleşik Devletler’deki Ortadoğu çalışmaları ve Birleşik Devletler dış politikası üzerine yoğunlaştı. Ortadoğu Çalışmaları Derneği (Middle East Studies Association-MESA)’nın başkanlığını yaptı (2007). Halen New York Üniversitesi’nde modern Ortadoğu tarihi dersleri vermekte ve Middle East Report’un editörlüğünü yapmaktadır. Kitaplarından bazıları: Workers on the Nile: Nationalism, Communism, Islam and the Egyptian Working Class, 1882-1954 (Joel Beinin’le birlikte, 1987); Intifada: the Palestinian uprising against Israeli occupation (Joel Beinin’le birlikte, 1990); Workers and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies (editör, 1994); Comrades and Enemies: Arab and Jewish Workers in Palestine, 1906-1948 (1996)

Kitapları