Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Giovanni Scognamillo

Giovanni Scognamillo, 1929 yılında İstanbul’da doğdu. İtalyan Lisesi’nin Edebiyat bölümünden (Latince, Felsefe) mezun oldu. Kitapevi yöneticiliği, dekoratör yardımcılığı ve bankacılık yaptı. 60’lı yılların ikinci yarısında Türkiye’de çekilen İtalyan, Fransız, İspanyol filmlerinde yapım görevlisi ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Suc-cesso, Ita Cinematografia, Bianco e Nero, Kinematograph Weekly, Cinemonde gibi yayınların da içinde bulunduğu yabancı basında yazarak sinema yazarlığına başlayan Scognamillo, daha sonra Türk basınına geçerek neredeyse tüm sinema dergilerinde ve gazetelerde yazdı. Erler Film’de Dış İlişkiler Müdürü ve 1988’de emekli olana dek Ulusal Video’da Program Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Şimdiye kadar İstan-bul Film Festivali Onur Ödülü, Ankara Film Festivali’nin Aziz Nesin Emek Ödülü, İzmir Film Festiva-li’nin Emek Ödülü, SİYAD Emek Ödülü, İtalyan Kültür Enstitüsü Ödülü, Beyoğlu Yazarları Ödülü, Sine-ma ve Tarih Buluşmaları ödüllerine değer görüldü. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Türk Sinema Tari-hi” dersi veren Scognamillo’nun bugüne kadar yayımlanmış, çeviriler de dahil, ellinin üzerinde kitabı bu-lunuyor.

Kitapları