Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Oliver Leaman

Oliver Leaman, Kentucky Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür. Ağırlıklı olarak estetik ve sanat-din ilişkisi konulu dersler vermektedir. İslam, Yahudi ve Doğu felsefelerine dair çok sayıda çalışması vardır. Eserlerinden bazıları: An Introduction to Medieval Islamic Philosophy (1985), S. H. Nasr ile birlikte hazırladığı History of Islamic Philosophy (1996), Key Concepts in Eastern Philosophy (1999), Lost in Translation: Essays in Islamic and Jewish Philosophy (2004) ve editörlüğünü yaptığı The Qur’an: An Encyclopedia (2006).

Kitapları