Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ahmad Dallal

Georgetown Üniversitesi Katar Kampüsü Dekanı’dır. Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında lisans, Columbia Üniversitesi’nde İslam araştırmalarında doktora derecesi aldı. Stanford Üniversitesi (2000-2003), Yale Üniversitesi (1994-2000) ve Smith Koleji’nde (1990-1994) öğretim üyesi olarak görev yapan Dallal, 2003-2009 yılları arasında Georgetown Üniversitesi’nde Arabic and Islamic Studies’in bölüm başkanlığını yapmıştır. Sonrasında Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne geçen Dallal Yaz 2017’ye kadar Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nde profesör olarak çalışmış, 2009-2015 yılları arasında aynı üniversitenin akademik işlerinden sorumlu rektör yardımcılığı (provost) görevini üstlenmiştir. Geniş bir araştırma alanına sahip olan Dallal şu konularda çalışmalar yayınlamış ve dersler vermiştir: Orta Çağ ve Erken Modern dönem İslam toplumlarında tedavülde olan ilmî disiplinler, İslam tarihinde geleneksel ve müspet bilimler, Orta Çağ İslam düşüncesi, Erken Modern dönemde İslami ihya hareketlerinin ve entelektüel akımların gelişimi, İslam hukuku ve 11 Eylül 2001 saldırılarının sebep ve sonuçları. Ahmad Dallal şu eserlerin yazarıdır: An Islamic Response to Greek Astronomy: Kitab Ta‘dil Hay’at al-Aflak of Sadr al-Shari‘a (1995); Islam, Science and the Challenge of History (2012); The Political Theology of ISIS, Prophets, Messiahs and the “Extinction of the Greyzone” (2017), Islam without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth Century Islamic Thought (2018).

Kitapları