Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Hamid Ahmedi

Hamid Ahmedî, 1957 yılında Meşhed şehrinde doğdu. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Tahran Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra 1995 yılında Kanada Carleton Üniversitesi’nde “İran’da Etnik Milliyetçilik Politikaları” adlı teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Tahran Üniversitesi’nde görev yapan Ahmedi, İran’daki etnik akımları inceleyen çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Ahmedî’nin Ortadoğu’da Krizin Kökleri, Efsaneden Gerçeğe İran’da Etnik Kimlik ve Etnik Akımlar adlı telif çalışmalarının yanı sıra çok sayıda makalesi ve kitap tercümesi de bulunmaktadır.

Kitapları