Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Muhammet Fatih Kılıç

1982’de Trabzon/Çaykara’da doğdu. Hafızlık eğitimiyle birlikte ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2005) ve aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden çift anadal öğrencisi olarak mezun oldu (2006). Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kazandığı dil bursuyla Suriye’de kaldı ve Şam Arap Dili Enstitüsü’nden mezuniyet diploması aldı (2006-2007). Yurda döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “İbn Sînâ’da Hudûs Kavramı” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı (2008). YÖK’ten kazandığı yurtdışı doktora araştırma bursuyla bir sene boyunca Kanada McGill Üniversitesi’nde lisans üstü araştırma stajyeri olarak bulundu ve alanıyla ilgili araştırmalar yaptı (2010-2011). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “İbn Sînâ’nın Sebeplik Teorisi” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı (2013). XV.-XVI. Asır Tehâfüt'lerinde Sebeplik Tartışmaları” başlıklı TÜBİTAK destekli doktora sonrası araştırmasını misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu Kanada McGill Üniversitesi’nde tamamladı. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı (2009-2019). Hâlen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Mantık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve Arapça, temel düzeyde ise Yunanca bilen Kılıç’ın Ebherî’de Tanrı-Âlem İlişkisi adlı bir kitabı ile klasik ve klasik sonrası dönem İslam düşüncesi ve müzik sahasında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve çevirileri bulunmaktadır.

Kitapları