Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Roger L. Geiger

Lisans ve lisansüstü eğitimini 1964-72 yılları arasında Michigan Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Yale Üniversitesi’nde karşılaştırmalı yükseköğretim alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1974-1987 yılları arasında Yale’de Sosyal ve Siyasal Çalışmalar Kurumu’nda çalıştıktan sonra emekliliğine kadar görev yapacağı Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’ne geçti. Aynı üniversitede uzun yıllar başkanlığını da yaptığı Eğitim Fakültesi bünyesindeki Yükseköğretim Programı’nda seçkin hizmet profesörü ve Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi’nde başkan ve kıdemli araştırmacı olarak hizmet verdi. ABD’de yükseköğretim tarihi ve araştırma üniversiteleri alanının en önde gelen kıdemli uzmanlarındandır. Yükseköğretim araştırmaları alanındaki seçkin bir çok derginin uzun yıllar editörlüğünü yapmıştır. Amerikan yükseköğretim tarihinin kolonyal döneminden günümüze kadarki tarihinin bir çok evresini ve araştırma üniversitelerinin ABD’deki gelişimini konu alan çok sayıda telif eser yazdı. Aynı alanlarda derleme kitaplar, yazılar, çok sayıda araştırma makalesi kaleme aldı.

Eserlerinden bazıları şunlardır: To Advance Knowledge: The Growth of American Research Universities, 1900-1940 (Oxford University Press, 1986); Knowledge and Money: Research Universities and the Paradox of the Marketplace (Stanford University Press, 2004); American Higher Education since World War II: A History (Princeton University Press, 2019); (editör) The American College in the Nineteenth Century (Vanderbilt University Press, 2000); (editör, N. E. Sorber ile birlikte) The Land-Grant Colleges and the Reshaping of American Higher Education (Routledge, 2013).

Kitapları