Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ilan Pappé

(Hayfa, 1954)
Kudüs İbrani ve Oxford üniversitelerinde eğitim gördü. Hayfa Üniversitesi Ortadoğu Tarihi ve Siyaset Bilimi bölümlerinde dersler verdi (1984-2006). Kurucusu olduğu Givat Haviva Barış Enstitüsü’nün ve Hayfa Emil Tuma Filistin Çalışmaları Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı (1992-2006). Halen Exeter Üniversitesi College of Social Sciences and International Studies bünyesindeki Institute of the Arab and Islamic Studies’de çalışmalarını sürdürmektedir ve European Centre for Palestine Studies’in direktörüdür.

Ortadoğu, Filistin ve İsrail, çokkültürlülük, eleştirel söylem analizi, bilgi ve iktidar konularında çalışmaktadır. Eserlerinden bazıları: A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples (2003); The Ethnic Cleansing of Palestine (2006); The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation (2017).

Kitapları