Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Barbara Jelavich

Barbara Jelavich Amerika’daki Balkan tarihi araştırmalarının önde gelen isimlerinden olan Jelavich eğitimini California Üniversitesi’nde tamamlamış ve yaklaşık kırk yıl boyunca Balkan ülkeleri ve Rusya ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Başlıca eserleri arasında Russia's Balkan Entanglements, 1806–1914; Russia and the Forma-tion of the Romanian National State, 1821–1878; Modern Austria yer alır. Yazar 1995 senesinde hayatını kaybetmiştir.

Kitapları