Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Eric Voegelin

(1901 - 1985)

Siyaset felsefecisi.