Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Erol Kurubaş

Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde (1989-93), yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamladı (1993-2000). Halen Kırıkkale Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Etnik çatışmalar, ulusçuluk, Türk dış politikası, Ortadoğu ve Kürt sorununa ilişkin kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Kitapları