Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Scott Gordon

Columbia ve McGill üniversitelerinde ekonomi eğitimi gördü. Carleton Üniversitesi Ekonomi bölümünün kurucusu ve ilk başkanıdır. 1966’da katıldığı Indiana Üniversitesi’nde Ekonomi ve Bilim Tarihi ve Felsefesi bölümlerinde dersler verdi, Ekonomi bölümünden emekli oldu. Başlangıçta iktisat ağırlıklı çalışmaları zamanla iktisadi düşünce tarihi, sosyal bilimler tarihi, sosyal araştırmanın epistemolojik sorunları gibi konulara odaklanmıştır. Çevirisini sunduğumuz bu kitabından başka Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today (Harvard University Press, 1999) adlı bir kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kitapları