Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Michael N. Bastedo

Stanford Üniversitesi yönetim ve siyasa analizi programından doktora derecesi alan Bastedo, yükseköğretimde örgütsel çalışmalar alanının önemli isimlerindendir. Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi Yükseköğretim ve Lise-sonrası Eğitim Çalışmaları Merkezi’nde öğretim üyesidir. Uzmanlık alanları, yükseköğretime giriş, tabakalaşma ve üniversite sıralamalarıdır. Ayrıca kamusal yükseköğretim siyasası ve örgütlenmesi üzerine de çalışmaları vardır. Ulusal Bilim Akademisi ve Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi tarafından bir çok araştırması desteklenmiştir. Çalışmaları American Educational Research Journal, Review of Higher Education, Higher Education ve Research in Higher Education isimli dergilerde yayınlanmıştır.

Kitapları