Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Fatih Altuğ

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Selim İleri’nin Kapalı İktisat’ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metin (Everest Yayınları) kitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile birlikte Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebi Kültür (İş Bankası Yayınları) kitabını derledi. Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası romanının eleştirel basımını (İletişim Yayınları) hazırladı. Fatma Aliye ve Ahmet Mithat’ın Hayal ve Hakikat’inin (Everest Yayınları) ve Fatma Fahrünnisa’nın Dilharap’ının (Koç Üniversitesi Yayınları, Kevser Bayraktar ile) dil içi çevirilerini yaptı. İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir.

Kitapları