Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Lynn Hunt

California Üniversitesi’nde (Los Angeles) Modern Avrupa Tarihi profesörüdür. Stanford Üniversitesi’nde tarih alanında yüksek lisans (1968) ve doktora eğitimi aldı (1973). Uzmanlık alanı olan Fransız Devrimi’ne ilaveten, Avrupa kültür tarihi, toplumsal cinsiyet ve tarihyazımı konularında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.
Kitaplarından bazıları: Revolution and Urban Politics in Provincial France: Troyes and Reims, 1786-1790 (1978); Politics, Culture, and Class in the French Revolution (1984); The Family Romance of the French Revolution (1992); (J. Appleby ve M. Jacob’la birlikte) Telling the Truth about History (1994); Inventing Human Rights (2007); Measuring Time, Making History (2008); La storia culturale nell’età globale (2010).

Kitapları