Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Andrew Sayer

Lancaster Üniversitesi’nde Sosyoloji profesörüdür. Sosyal bilimler teorisi ve metodolojisine önemli katkılarıyla bilinmektedir. Sosyal bilim felsefine ilişkin çalışmalarına ilaveten ekonomi-politik ve eşitsizlik konulu araştırmalar da yapmıştır. Sosyolojinin yanısıra diğer disiplinlerle, bilhassa –lisans ve yüksek lisans eğitimlerini aldığı– beşeri coğrafya ve kentsel ve bölgesel araştırmalarla da yakından ilgilidir ve kendisini “disiplinler-sonrası” (post-disciplinary) olarak tanımlamaktadır. Eserlerinden bazıları: Realism and Social Science (2000); The Moral Significance of Class (2005); Why Things Matter to People: Social Science, Values and Ethical Life (2011); Why We Can’t Afford the Rich (2014).

Kitapları