Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Berdal Aral

1963 Tarsus doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (1985). “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) başlıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (1994). Verdiği dersler ve diğer çalışmaları, özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşmıştır. Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı (1999) ve Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar (2010) adlı kitaplarının yanı sıra, hem yukarıda sözü edilen konularda hem de Türkiye’nin dış politikası alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış makaleleri vardır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Kitapları