Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Fatma Tunç Yaşar

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında aynı bölümde “Women in Early Modern Istanbul: The Use of Space” başlıklı master tezini ve 2012 yılında “The Predicaments of Alla Franca: Visions of Proper Behavior in Late Ottoman Etiquette Literature” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2008-2009 akademik yılında Harvard Üniversitesi, CMES-Center for Middle Eastern Studies’de Misafir Araştırmacı olarak bulundu. 2014’te TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile ODTÜ Tarih Bölümü’nde “II. Meşrutiyet Döneminde ‘Medenileşme Eğitimi’: Malumat-ı Medeniye Ders Kitapları” başlıklı araştırma projesini tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir. Osmanlı sosyal ve kültürel tarihi, şehir tarihi, gündelik hayat ve toplumsal cinsiyet konulu araştırma ve yayın çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Kitapları