Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Werner Sombart