Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ahmed Muhiddin

Ahmed Muhiddin, 1892 ylında İstanbul’da doğdu. Parlak bir öğrencilikle geçen tahsilini İstanbul’da, önce Mercan İdadisi’nde, ardından Darülfünûn Edebiyat fiubesinde tamamladı. 1913’teki mezuniyetinden sonra iki ayrı idadide öğretmenlik yaptı. Daha sonra Almanya’ya giden A. Muhiddin 1916-1921 arasında Leipzig Üniversitesi’nde Türkçe okutmanlığı yaptı ve doktorası nı tamamladı. Almanya’da bulunduğu yıllarda modern Türk edebiyat ve düşüncesine yönelik pek çok çalışmaya katkıları oldu. 1922 yılında Türkiye’ye döndü. Mütareke döneminin karışıklığı içinde kendisine bir vazife bulamayan A. Muhiddin sıkıntılı geçen bir dönemden sonra İstanbul’da 1923 Temmuzunda sefalet içerisinde vefat etti. İslâm Mecmuası’nda millî iktisat, Akşam gazetesinde İzmir İktisat Kongresi üzerine yazılar yazdı. Doktora tezinin dışında Almanya’da Türkçe öğretimine yönelik iki kitabı ve August Fischer’le müştereken hazırladıkları bir modern Türk edebiyatı antolojisi vardır.

Kitapları