Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Talha Köse

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri Programı’ndan yüksek lisans ve 2010 yılında ABD’de George Mason Üniversitesi Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR)’dan doktora derecelerini almıştır. Talha Köse halen İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Çatışma analizleri ve çözümleri, etnik ve kimlik merkezli çatışmalar, toplumsal uzlaşı süreçleri ve uluslararası anlaşmazlıklar ve Alevi kimliği, Köse’nin araştırma alanlarıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve araştırma raporları bulunan Talha Köse’nin İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyaseti / Güç Dengeleri Ve Diplomasinin İmkanları ve Türkiye’nin Arap Baharı Sonrası Yumuşak Gücünün Etkisi ve Boyutları (Mesut Özcan ve Ekrem Karakoç ile) başlıklı iki kitabı vardır.

Kitapları