Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

M. İbrahim Turhan

Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık yüksek lisansını “Kamu Kesimi Açıklarının Makroekonomik Sonuçları ve Türkiye’de Bankacılık Kesimi Üzerinde Etkileri” konulu tez ile, Bankacılık doktorasını da “Finansal Krizler ve Reel Sektör Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” konulu tez ile tamamlamıştır.

1 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine, 7 Haziran 2006 tarihinde Para Politikası Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

2012 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanlığı’na İbrahim Turhan atanmıştır. Dünya Ekonomik Forumu'nun Uluslararası Para Sistemi'ne ilişkin Küresel Gündem Kurulu üyesi olan Dr. M. İbrahim Turhan, yenilenen ismi ile Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. California Üniversitesi Berkeley, “Orta Doğu’da Girişimcilik ve Kalkınma Programı” danışma kurulu üyesi olan Turhan'a, Üniversitelerarası Kurul tarafından 28 Ocak 2014 tarihi itibarıyla doçentlik unvanı verilmiştir.

Kitapları