Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Paul Maas

(d. 1880 Frankfurt am Main, ö. 1964 Oxford) Grekçe vezinler ve tenkitli neşir konusunda uzman Alman Bizantinist ve filolog. Friedrich-Wilhelm ve Ludwig-Maximilian Üniversitelerinde klasik filoloji eğitimi gördü. Latincedeki şiir çoğulu üzerine tezini 1902’de sundu. I. Dünya Savaşı çıktığında askerî doktor olarak ıstanbul’da görev yaptı. Yahudi asıllı olduğu için II. Dünya Savaşı çıkmadan önce, 1939’da Oxford’a iltica etti, klasik metinler ve metin tenkidi üzerine çalışmalarını burada sürdürdü.

Kitapları