Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Erdal Yılmaz

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu (2004). Yüksek Lisansını Galatasaray Üniversitesi SBE Felsefe anabilim dalında tamamladı (2009). Doktora derecesini ise Galatasaray Üniversitesi ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nin müşterek (co-tutelle) doktora programı çerçevesinde “L’Historicité du Monde chez Hegel et Heidegger” başlıklı teziyle aldı (2017). Çalışmaları, Modern Kıta Avrupa Felsefesi (Descartes, Spinoza, Leibniz ve Kant), Alman İdealizmi (Kant-Hegel), Fenomenoloji (Husserl-Heidegger), Hermeneutik (Gadamer), Tarih ve Zaman Felsefesi, Dünya Kavramı ve Küreselleşme Fenomeni gibi alanlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu alanlarda telif ve derleme olmak üzere kitapları, ayrıca makaleleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. 2009-2020 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü akademik kadrosunda bulunan yazar halen Marmara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitapları: Hegel, Heidegger et L’Historicité du Monde, Paris: Editions l’Harmattan, 2018; Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar (ed.),  İstanbul: Küre Yay., 2012.

Kitapları