Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Paul Lawrence Farber

Paul Lawrence Farber (1944-2021), Comte de Buffon’un bilimsel fikirleri üzerine araştırmalar yaparak başladığı kariyeri yaşam bilimlerinin tarihine odaklandı, ornitolojinin bilimsel bir disiplin olarak gelişimi, ırk kavramının ve evrim teorisinin tarihsel yönden incelenmesi, bilim ve din ilişkisi gibi farklı konularda birçok makale ve kitap kaleme aldı.

Kitapları