Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Nail Okuyucu

Karapınar İmam Hatip Lisesi’nden (2001) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2006) mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Şevkânî’nin Fıkıh Tarihi Anlayışı ve Mezheblere Bakışı” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2008) ve “Şâfiî Mezhebinin Teşekkül Süreci” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2014). 2011 yılından itibaren İslâm Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kitapları