Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

M. Nedim Tan

1981 yılında Mersin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nden mezun oldu (2004). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Safî’nin Kenz-i İhlâs’ının Tahkik ve Tahlili” başlıklı yüksek lisansını tamamladı (2006). 2013 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor Öğretim Üyesi ünvanını aldı. 2020 yılında Doçent oldu.

Kitapları