Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ercan Alkan

Sivas’ta doğdu. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Letâifu’l-İ’lâm fî İşârâti Ehli’l-İlhâm ve Mütercimi Meçhul Tercümesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı (2002). Aynı enstitü bünyesinde “İbn Arabî’nin Hal’u’n-Na’leyn Şerhi: Tahkik ve Değerlendirme” başlıklı çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı (2014). Indiana University (Bloomington) NELC’de misafir araştırmacı ve öğretici olarak bulundu. 2020 yılında doçent olan Ercan Alkan, halen Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları İbnü’l-Arabî ve ekolü, Osmanlı Tasavvuf düşüncesidir.

Kitapları