Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Mark Abrahamson

University of Connecticut’ta Sosyoloji emeritus profesörüdür. Kent sosyolojisi, küreselleşen kentler, kent çalışmalarında araştırma yöntemleri ve metodoloji konularında çok sayıda eser kaleme almıştır. Kitapları arasında Migration Between Nations: A Global Introduction (Routledge, 2022); Globalizing Cities: A Brief Introduction (Routledge, 2019); Studying Cities and City Life: An Introduction to Methods of Research (2017); Classical Theory and Modern Studies (2010); Urban Enclaves: Identity and Place in the World (2006) ve Global Cities (2004) yer alır.

Kitapları