Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Muhammed Hüseyin Mercan

2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini, 2011 de ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında “Suriye Dış Politikası ve Ulusal Çıkar: 1990- 2010” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında yürüttüğü doktora çalışmasını “İslami Hareketin Kurumsallaşma Sorunu Işığında Müslüman Kardeşler Teşkilatı” başlıklı tezle 2017’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mercan, genel itibarıyla Orta Doğu siyaseti üzerine araştırmalar yapmaktadır.
Bu alanda çeşitli akademik makaleler kaleme alan Mercan’ın Suriye: Rejim
ve Dış Politika
ve Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü başlıklı iki
kitabı ile Transformation of the Muslim World in the 21st Century adlı bir
derlemesi bulunmaktadır.

Kitapları