Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Dietrich Rueschemeyer

Son otuz beş yıldır Brown Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri vermektedir. Halen Brown Watson Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde araştırma profesörüdür. Capitalist Development and Democracy (University of Chicago Press, 1992, J. D. Stephens ve E. H. Stephens ile birlikte) adlı kitabı Amerikan Sosyoloji Derneğinin Siyaset Sosyolojisinde En İyi Kitap Ödülünü aldı. Halen geçici olarak “Usable Theory: Analytic Tools for Social Research” başlığı verilen, bir sosyal teori monografisi üzerinde çalışmaktadır.

Kitapları