Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Abdulkasim Gül

1980, Erzurum doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (2001). 2004-2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak görev yaptı. 2012’den itibaren Erzurum Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır. İkinci fakülte olarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (2013). 2015 yılında tamamladığı yüksek lisans tezi Celalîkıran Kuyucu Murad Paşa (Klasik Yayınları, 2018) adıyla kitaplaştı. “18. Yüzyılda Yeniçeri Teşkilatı” isimli çalışmasıyla doktorasını tamamladı (2020). Yeniçerilik konusu üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitapları