Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Larry Laudan

Çağdaş Amerikalı bilim felsefecisi. Princeton Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Pittsburg Üniversitesi’nde “Bilim Tarihi Felsefesi Bölümü”nü kurdu. Çeşitli üniversitelerde dersler veren Laudan, yazdığı eserlerle bilim felsefesine önemli katkılarda bulunmuştur. 

Kitapları