Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Niels P. Petersson

Sheffield Hallam Üniversitesi’nde tarih profesörüdür. Küresel tarih ve ekonomi, uluslararası tarih, Avrupa emperyalizmi, Alman tarihi, gemi taşımacılığı, gündelik hayatta hareketlilik ve modern toplumların sosyal yapıları konularında çalışmakta ve dersler vermektedir. Eserlerinden bazıları: Anarchie und Weltrecht. Das Deutsche Reich und die Institutionen der Weltwirtschaft (2009); Globalgeschichten. Bestandsaufnahme und Perspektiven (B. Barth ve S. Gänger ile birlikte, 2014); Shipping and Globalization in the Postwar Era: Contexts, Companies, Connections (S. Tenold ve N. J. White ile birlikte, 2019).

Kitapları