Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Jürgen Osterhammel

Albert-Ludwigs, Fern ve Konstanz üniversitelerinde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler tarihi ve teorisi ve tarih alanında dersler verdi. Karşılaştırmalı tarih ve dünya tarihi alanındaki çalışmalarıyla Almanya’da küresel tarihin öncülerinden biri oldu. Aydınlanma, müziğin toplumsal tarihi ve küresel kamusal alan konularında da çalışmaktadır. Eserlerinden bazıları: Unfabling the East: The Enlightenment’s Encounter with Asia (2018); Die Flughöhe der Adler. Historische Essays zur globalen Gegenwart (2017); Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (2010).

Kitapları