Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Hasan Kösebalaban

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu (1995). Uluslararası Japonya Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans (1997) ve Utah Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora derecelerini tamamladı(2006). 1998 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi'nde uluslarararası ilişkiler alanında lisansüstü çalışmasında bulundu.  ABD'de Utah (2001-2005), Mississippi State (2005-2006), Michigan State (2006-2008) ve Lake Forest (2008-2011) üniversitelerinde mukayeseli siyaset, dışpolitika, Orta Doğu ve Doğu Asya siyasi sistemleri, küreselleşme ve Türkiye siyaseti üzerine dersler verdi. Güneydoğu Asya'da İslam ve Siyaset (İstanbul: İlke Yayıncılık, 1997) ve Palgrave Macmillan, 2011: Islam, Nationalism, and Globalization (Palgrave Macmillan, 2011) başlıklı telif ve Religion and Politics in Saudi Arabia (Lynne Rienner, 2008) başlıklı edisyon kitapları yayımlandı. Insight Turkey, World Affairs, Middle East Politics, Mediterranean Quarterly, Critical Middle Eastern Studies, International Journal of Middle East Studies, Middle East Journal ve Contemporary Islam gibi akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap eleştirilerinin yanısıra The Oxford Encyclopedia of the Islamic World (John Esposito, ed.)'da yayınlanmış ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.     

Kitapları