Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ahmet Davutoğlu

1959 yılında Konya/Taşkent’te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorasını tamamladı. 1990-1995 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde çalıştı. 1993’te doçent, 1999’da profesör oldu. 1999-2004 arasında Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığı, 2002-2009 arasında büyükelçilik ve başbakan başdanışmanlığı, 1 Mayıs 2009-28 Ağustos 2014 arasında ise Dışişleri bakanlığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2014-Mayıs 2016 arasında AK Parti genel başkanlığı ve 62, 63 ve 64. hükümetlerde Türkiye Cumhuriyeti başbakanlığı görevlerini yürütmüştür.

Alternative Paradigms (Lanham: University Press of America, 1994; Alternatif Paradigmalar, İstanbul: Küre Yayınları, 2018), Civilizational Transformation and the Muslim World (K.L.: Quill, 1994; Medeniyet Dönüşümü: Uluslararası Düzen Bunalımı ve İslam Dünyası, İstanbul: Küre Yayınları, 2018), Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu (Küre Yayınları, 2001), Küresel Bunalım (Küre Yayınları, 2002), Teoriden Pratiğe: Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar (Küre Yayınları, 2013), Medeniyetler ve Şehirler (Küre Yayınları, 2016), Tarihe Kayıtlar: TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna Verilen Cevap (Küre Yayınları, 2017), Duruş: Gençlerle Yüz Yüze (Küre Yayınları, 2017), Medeniyetlerin Ben-idraki: Medeniyet Teorisine Mukaddime (Küre Yayınları, 2018) ve Systemic Earthquake and the Struggle for World Order (Cambridge University Press, 2019) / Sistemik Deprem ve Dünya Düzeni (Küre Yayınları, 2020) başlıklı kitapları yayınlanmıştır.

Kitapları

Videolar