Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

William Hasker

Huntington College Felsefe bölümünün emekli profesörlerindendir. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi Din Felsefesi bölümünde yapan Hasker, Middle Knowledge Theory and Applications; The Emergent Self; God, Time, and Knowledge gibi eserleri kaleme almıştır.

Kitapları