Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İbrahim Kalın

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1992). Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yüksek lisansını, George Washington Üniversitesi’nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında doktorasını tamamladı (2002). College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

2005-2009 yılları arasında SETA Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı. Başbakan Başdanışmanlığı (2009-Aralık 2012), Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Aralık 2012-Ağustos 2014) görevlerinde bulundu. Eylül 2014’te Büyükelçi sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Ocak 2015 itibariyle de Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevine atandı.

Yazarın, İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Çalışmalarından bazıları şunlardır: İslam ve Batı (İSAM Yayınları, 2007); Akıl ve Erdem: Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi (Küre Yayınları, 2013); elinizdeki kitabın aslı olan Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (Oxford University Press, 2010); Mulla Sadra (Oxford University Press, 2013); ayrıca John Esposito ile birlikte hazırladığı, Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century (Oxford University Press, 2011); M. Ghazi bin Muhammad ve M. Hashim Kamali ile birlikte hazırladığı, War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2013). Kalın, aynı zamanda Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology in Islam (Oxford University Press, 2014) adlı iki ciltlik çalışmanın da editörüdür.

Kitapları