Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Kadir Kon

Kadir Kon (Fatsa, 1977), 1998’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim amacıyla 2000-2005 yılları arasında Almanya’da bulundu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi alanında tamamlayan Kon, 2009 yılından bu yana Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Almanya’nın Bochum şehrindeki Ruhr Üniversitesi’nde doktora programını halen sürdürmekte olan Kon, araştırmalarını ağırlıklı olarak Birinci Dünya Savaşı, İslamcılık, Propaganda, Basın, Türk Kurtuluş Savaşı, Erken Dönem Cumhuriyet Türkiye’si gibi konularda yoğunlaştırmıştır. Kon’un sözkonusu alanlarda yayınlanmış çeşitli makale ve tercümeleri mevcuttur.

Kitapları